Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten van Noukies. Door het plaatsen van een bestelling, via de webshop, mail, of social media gaat u akkoord met de voorwaarden. Alle foto’s van Noukies mogen niet zonder toestemming gebruikt of geplaatst worden. 

 

Artikel 2: Bestellen

 • Bestellingen bij Noukies kunnen geplaatst worden via de webshop, sociale media namelijk Facebook en Instagram, via email (noukiestaarten@gmail.com), of via whatsapp. Wij nemen geen telefonische bel bestellingen aan.
 • Bestellingen via de webshop kunnen 24 uur per dag, 7 dagen per week worden gedaan.
 • Bestellingen van taarten dienen uiterlijk 2 weken van tevoren te worden doorgegeven. Dit ivm een strakke planning en de inkoop van producten. Een kortere besteltermijn is alleen mogelijk in overleg als de agenda dit toelaat.
 • Als de benodigde informatie voor de bestelling niet binnen de termijn van 2 weken is doorgegeven, kan Noukies de bestelling eenzijdig annuleren.
 • Voor elke taart bestelling moet 2 weken voor de afleverdatum de bestelling geplaatst en volledig betaald zijn via de webshop. De bestelling is pas definitief als deze betaling is voldaan.
 • Bestellingen aan de hand van een voorbeeld foto zullen nooit exact worden nagemaakt. Dit omdat ik mijn eigen stijl gebruik en geen namaak taarten wil maken. De foto kan wel als inspiratie worden gebruikt.
 • Bestellingen worden op afspraak bij Noukies opgehaald. Vervoer van taarten is op eigen risico.
 • Bestellingen kunnen tot 7 dagen voor de afgesproken datum schriftelijk en kosteloos worden geannuleerd. Na deze termijn zal de aanbetaling worden ingehouden om de reeds gemaakte kosten te dekken. 
 • Wijzigingen kunnen tot 7 dagen voor de afgesproken datum worden doorgegeven.
 • Noukies behoudt zich het recht voor om bestellingen te annuleren als zij hiertoe door overmacht (ziekte, familie omstandigheden of andere) wordt gedwongen.

 

Artikel 3: Betalen

 • Bestellingen via de webshop dienen direct 100% te worden voldaan.
 • Betalingen van taarten dienen uiterlijk 2 weken voor de afleverdatum te zijn voldaan. De bestelling dient via de webshop geplaatst en betaald te worden. 
 • Prijzen zijn inclusief BTW. De prijzen vind u op de prijslijst op de website.
 • Elk taartontwerp is anders, dus de prijs verschilt per ontwerp.
 • Mocht een betaling niet op tijd voldaan zijn, zal er contact met u worden opgenomen. Als de betaling niet binnen de gestelde termijn wordt voldaan, komt de bestelling te vervallen.

 

Artikel 4: Annuleren

 • Bij het plaatsen van een bestelling gaat u akkoord met een betalingsplicht. De bestelling is definitief als de bestelling en betaling via de webshop is voldaan.
 • Als u uw bestelling wilt annuleren, kan dit tot uiterlijk 1 week voor de leverdatum kosteloos.
 • Annuleert u uw bestelling binnen de termijn van 1 week vervalt uw betaling. Deze kosten zijn voor de reeds aangeschafte materialen en het vrij houden van een plek in de agenda.
 • Bij annulering door Noukies zelf gelden andere voorwaarden. U zult hiervan zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht en er wordt in overleg gekeken naar een passende oplossing.

 

Artikel 5: Afhaal tijd

De taart kan op afspraak worden afgehaald. Afhalen kan op de afgesproken tijd. Mocht je eerder of iets later komen. (15 min.)  Laat dit dan even weten.  Mocht dit onverwacht niet lukken, dient u dit tijdig te laten weten. Wanneer u niets laat weten en u komt niet op de afgesproken tijd behoudt Noukies het recht om het afhaaladres te verlaten en de taart te vernietigen zonder recht op restitutie. Noukies zal uiteraard altijd proberen contact met u op te nemen, maar u bent zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de gemaakte afspraak.  

 

Artikel 6: Aansprakelijkheid

Noukies is niet aansprakelijk voor schade, letselschade of schade aan eigendommen. U dient zelf rekening te houden met allergieën, Noukies is niet verantwoordelijk voor gevolgen veroorzaakt door allergische reacties. Ook schade tijdens vervoer, of door de condities waaronder een taart wordt bewaard na het afhalen, vallen niet onder de aansprakelijkheid van Noukies. Schade, vertraging of kwijtraken tijdens het verzenden vallen niet onder de aansprakelijkheid van Noukies.

Ook schade, vertraging of kwijtraken tijdens het verzendproces van webshop bestellingen vallen niet onder de aansprakelijkheid van Noukies

 

Artikel 7: Klachten

Ondanks zorgvuldig bereiden, kan het zijn dat u niet tevreden bent over de bestelling van Noukies. U dient dit direct of ten minste binnen 12 uur na levering schriftelijk door te geven aan Noukies. Er dient een stukje taart te worden bewaard om de klacht te kunnen opnemen. Noukies zal in overleg met de klant haar best doen om met een passende oplossing te komen.

Volledige restitutie van het aankoopbedrag kan nooit worden aangeboden, ivm de gemaakte kosten.